Grovplanen för 2018, Lofoten,Danmark, Tyskland eller Polen/Tjeckien.