7. aug, 2016

2/8 Döda fallet

Krafter när stenar urholkar andra stenar.